skip to Main Content

Gerson Relocation Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 12 januari 2024

Abels Moving Services Ltd, AGM Bishops Ltd, AGM Gibraltar Ltd, Gerson Relocation BV, Gerson Relocation Ltd, Global Moving Services Ltd, Momentous Relocation Ltd en The Senior Move Partnership (TSMP) (hierna de “AGM Group” genoemd) zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

De AGM Group biedt een verscheidenheid aan “Diensten”, inclusief maar niet beperkt tot Verhuizingen, Bestemmingsdiensten, Opslag, Immigratie, Verhuizing en/of Overdracht (indien van toepassing). Om deze Services te kunnen leveren, moeten we mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, zoals naam, contactgegevens en andere identificerende gegevens met betrekking tot u en uw gezin (indien van toepassing).

Dit Privacybeleid, in combinatie met [ Algemene Voorwaarden ], [onze Toestemmingsbrief van Betrokkenen, indien van toepassing], en alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen (gezamenlijk het “Beleid” genoemd), schetst de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, met wie we deze kunnen delen en de opties die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw informatie. We gaan ook dieper in op de stappen die we nemen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken. In bepaalde gevallen, en indien van toepassing, kunnen we via een afzonderlijk document (“Toestemmingsbrief van de Betrokkene”) uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden die in het Beleid worden beschreven. Houd er echter rekening mee dat het ontbreken van (i) een dergelijk verzoek, of (ii) een ondertekende toestemmingsbrief van de betrokkene, u niet vrijstelt van het aanvaarden en instemmen met de praktijken die worden beschreven in het Beleid wanneer u ons bezoekt op [een van de onze goedgekeurde websites, applicaties of portalen], of akkoord gaan met het ontvangen van Services van ons. Niettemin behoudt u het recht om contact met ons op te nemen om bezwaar te maken tegen of specifieke verzoeken in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens (zoals verder uitgelegd in het gedeelte Uw rechten als betrokkene van dit beleid).

Volgens de AVG-regelgeving heeft u het recht om de identiteit te kennen van uw ‘gegevensbeheerder’, de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor het bepalen van het doel en de wijze van verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Uw relevante gegevensbeheerder kan variëren, afhankelijk van hoe u met onze diensten omgaat:

Zakelijke klanten: Als u verhuist als onderdeel van uw dienstverband, kan uw relevante gegevensbeheerder uw werkgever zijn die ons heeft ingeschakeld om diensten aan u te verlenen. Raadpleeg in dergelijke gevallen het privacybeleid of het werknemershandboek van uw werkgever voor informatie over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Desondanks zal AGM Group, als gegevensverwerker, persoonlijke gegevens verwerken volgens de instructies van de gegevensbeheerder, met inachtneming van de principes die in dit beleid zijn uiteengezet.

Directe individuen: Als u rechtstreeks met de AGM Group in zee gaat voor diensten, dan is de relevante gegevensbeheerder waarschijnlijk de specifieke AGM-entiteit die deze diensten aan u levert. Een uitgebreide lijst van onze bedrijven vindt u op www.agm.group.

Partners: Als u voornamelijk met een van onze zakelijke partners communiceert, maar voor specifieke diensten naar ons bent doorverwezen, kan die zakelijke partner uw relevante gegevensbeheerder zijn. Raadpleeg in dergelijke gevallen het privacybeleid van de zakenpartner. Niettemin zal AGM Group, als gegevensverwerker, persoonlijke gegevens verwerken volgens de instructies van de gegevensbeheerder, met als doel uw persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met de principes die in dit Beleid zijn uiteengezet.

Voor vragen over het bovenstaande kunt u contact met ons opnemen via dpo@agm.group of via de gegevens in het gedeelte Hoe u contact met ons kunt opnemen hieronder.

Informatie verzameling:

We kunnen op verschillende manieren persoonlijke informatie (inclusief persoonlijk identificeerbare informatie of gevoelige persoonlijke gegevens) over u en/of uw gezin (“Uw gegevens”) verzamelen:

Door u verstrekte informatie: Dit omvat informatie die u en/of uw gezin verstrekt door formulieren op onze websites in te vullen of met ons te corresponderen via telefoon, e-mail of andere middelen. Dergelijke informatie kan bestaan ​​uit namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, burgerlijke staat, geboortedata, beroepen, financiële gegevens en andere gevoelige informatie die wettelijk vereist is of om onze Diensten te verlenen.

Hoewel het verstrekken van deze informatie vrijwillig is, kan het nalaten dit te doen de Diensten beperken die wij u kunnen bieden. Door ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw gegevens, worden de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan gewaarborgd (zie het gedeelte Hoe u contact met ons kunt opnemen hieronder).

Informatie die we automatisch verzamelen: we verzamelen informatie om diensten te leveren waarin u interesse heeft getoond. Samen met onze dienstverleners en zakenpartners verzamelen wij bepaalde informatie via geautomatiseerde middelen, zoals cookies wanneer u interactie heeft met onze advertenties, mobiele applicaties of websitepagina’s. . Deze informatie kan IP-adressen, browsertypen, besturingssystemen, URL’s en interacties met onze digitale activa omvatten.

Webanalysediensten van derden kunnen ook worden gebruikt om bezoekersgedrag op onze websites en digitale activa te analyseren. Deze informatie helpt ons de inhoud en advertenties af te stemmen op individuele interesses.

Informatie ontvangen van derde partijen: We werken samen met derde partijen zoals werkgevers, zakenpartners, technische onderaannemers en overheidsinstanties. Informatie over u kan uit deze bronnen worden verkregen.

Koekjes:

Onze website maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine stukjes gegevens die door een website op uw computer worden opgeslagen. Cookies zorgen voor een betere surfervaring en helpen ons onze site te verbeteren. De cookies die wij gebruiken verzamelen geen persoonlijke informatie zoals uw naam.

Wij gebruiken cookies om algemene, niet-persoonlijke managementinformatie te verzamelen om onze website te verbeteren. Het uitschakelen van cookies zou geen significante invloed moeten hebben op uw website-ervaring. Instructies voor het uitschakelen van cookies vindt u in de helpsectie of handleiding van uw browser.

Hoe uw informatie zal worden gebruikt:

Wij kunnen uw gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder:

 • Het verlenen van diensten aan u en/of uw gezin
 • Het beheren, exploiteren en beheren van de accounts of relaties van u en/of uw gezin met ons
 • U op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Diensten
 • Het verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten, inclusief productontwikkeling, probleemoplossing, data-analyse en onderzoek
 • Het naleven van de toepasselijke wetten, voorschriften en industrienormen
 • Marketingdoeleinden (met uw toestemming)

Openbaarmaking van uw gegevens:

Wij kunnen uw gegevens delen met:

 • Leden van onze groep, inclusief dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen
 • Geselecteerde derde partijen, waaronder zakenpartners, leveranciers, onderaannemers en kredietinformatiebureaus
 • Uw werkgever, medische instanties, wetshandhavings- en immigratieautoriteiten voor visumverwerkingsdoeleinden

We kunnen uw gegevens ook vrijgeven:

 • Bij verkoop of overname van een onderneming
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze overeenkomsten af ​​te dwingen
 • Voor fraudepreventie en risicovermindering

Bewaring en overdracht van gegevens:

Omdat wij wereldwijd Diensten verlenen, kan persoonlijke informatie worden overgedragen naar en opgeslagen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Uw Persoonsgegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig is en veilig verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel, tenzij bewaring noodzakelijk is voor naleving van wet- of regelgeving.

Dataveiligheid:

Wij doen er alles aan om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking. Er worden administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Tijdens de gegevensoverdracht wordt gebruik gemaakt van encryptie.

Hoewel wij ernaar streven uw gegevens te beschermen, is de overdracht van informatie via internet niet geheel veilig. We maken gebruik van strikte beveiligingsprocedures en -functies om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Uw rechten als gegevenssubject:

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Deze rechten omvatten:

 • Toegang tot en ontvangen van informatie over uw persoonlijke gegevens
 • Updaten en corrigeren van onnauwkeurigheden in uw persoonlijke gegevens
 • Bezwaar maken tegen de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Verzoeken om beperkingen op de verwerking of verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Om deze rechten uit te oefenen of uw toestemming in te trekken, kunt u contact met ons opnemen via dpo@agm.group. U heeft het recht om u op elk moment af te melden voor marketingcommunicatie door contact met ons op te nemen via marketing@agm.group.

Links naar andere websites:

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden met hun eigen privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Controleer hun beleid voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Gemengd:

Als u informatie verstrekt over een andere persoon, zorg er dan voor dat u de toepasselijke wetgeving naleeft en de noodzakelijke toestemming verkrijgt.

Toegang tot informatie:

U hebt recht op toegang tot de informatie die over u wordt bewaard op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend op het onderstaande adres.

Klachten:

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit of bij onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen in ons privacybeleid:

Eventuele herzieningen van ons privacybeleid worden op onze website geplaatst en, indien van toepassing, via e-mail gecommuniceerd.

Hoe u contact met ons kunt opnemen:

Voor vragen, opmerkingen of updates over dit privacybeleid, onze privacypraktijken of uw informatie/voorkeuren kunt u hier klikken of een e-mail sturen naar dpo@agm.group. U kunt ons ook per post bereiken op:

Functionaris voor gegevensbescherming AGM Group
The Heights East Cranborne Road
London
EN6 3JN
UK

Back To Top
0 Shares

Vul de onderstaande informatie in voor een verhuisofferte

Vul het onderstaande formulier in met zoveel mogelijk details over uw verhuizing en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

  Error: Contact form not found.

   Gemiddelde klantwaardering:   4.8/5

   EEN OFFERTE AANVRAGEN

   Share via
   Copy link
   Powered by Social Snap